Soalan Lazim (FAQ)

Bayaran boleh dibuat pada awal setiap bulan 1hb -5hb @ tengah bulan 11hb -15hb.

Pelajar dibenarkan untuk membatalkan kelas dan perlu memaklumkan kepada pihak kami iaitu 24 Jam sebelum waktu kelas bermula.

Pelajar dibenarkan untuk menukar slot kelas dan perlu memaklumkan kepada pihak kami. Penukaran kelas ke slot baru adalah bergantung kepada slot kelas yang kosong.

Penggantian kelas perlu dilakukan di dalam bulan yang sama. Pihak kami akan memberikan slot yang sesuai berdasarkan kekosongan jadual. Pelajar tidak dibenarkan bawa kelas ganti ke bulan hadapan. Pihak kami berhak mengenakan bayaran penuh kelas yang tidak digantikan. 

Bayaran boleh dibuat melalui online banking di https://pengajianalhira.com/gerbang-pembayaran