Penafian (Disclaimer)

Kenyataan atau kandungan yang terdapat di laman web Pengajianalhira.com adalah manifestasi usaha yang besar, keinginan yang kukuh, dan kesungguhan yang tulen yang telah dicurahkan dalam penciptaannya dan pembangunannya.

Walau bagaimanapun, tidak ada jaminan bahawa hasil ini akan sepenuhnya tercapai kerana ia biasanya bergantung pada pelbagai elemen luaran tambahan yang tidak sepenuhnya dalam bidang kuasa atau pengaruh kami.

Untuk ini berlaku, tahap usaha yang diberikan kepadanya haruslah pada tahap maksimum yang tertinggi.

Sebagai hasilnya, pelanggan tidak mempunyai hak untuk meminta bayaran balik atau membuat sebarang tuntutan kewangan atau tuntutan kerugian.