Hero Banner Placeholder Light 2500x1172 1

Pengajian Kitab

Pengajian kitab adalah pengajian agama menerusi kitab-kitab turath dan tradisi yang dikarang oleh ulama silam merangkumi ilmu Syariat dan Usuluddin dalam pelbagai bidang, seperti fiqh, tafsir, hadis, sirah, tauhid dan nahu & sorof (bahasa arab).

Read more
Pengajian islam

Grow your business, establish your brand, and put your customers first.

matan abu syuja 1
fiqh

Matan Abu Syuja’

24 Jam Dipayungi Syariat mengupas fikah Islam dalam kehidupan seharian Muslim secara lengkap dan komprehensif.

24 Jam Dipayungi Syariat mengandungi 16 bab, bermula daripada bab bersuci sehingga bab jenayah dan muamalat. Buku ini juga dilengkapi dengan dwibahasa Arab-Melayu, warna yang menarik, serta bergambar bagi memudahkan lagi pemahaman.

Semoga dengan kehadiran buku ini di pasaran, syariat memayungi hidup kita semua, dan memandu kita ke jalan-nya. Insya Allah..

Ketahuii lEBIH
Tauhid

Jauhar at-Tauhid

Buku ini membahaskan berkenaan ilmu Usuluddin yang membincangkan berkenaan Makrifatillah atau mengenal Allah. Di dalam buku ini dibahaskan perbincangan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Nabi sama ada sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus.

Di samping itu juga, dihadirkan perbahasan lain seperti hukum basmalah, hukum selawat dan taradhi, sejarah Ilmu Kalam, perbincangan ayat-ayat Mutasyabihat yang terdapat di dalam Al-Quran dan lain-lain perbincangan.

Buku ini dialih tulisan ke tulisan Rumi daripada kitab asalnya dalam tulisan Jawi tanpa sebarang pindaan dari segi Bahasa dan struktur ayat bagi mengekalkan maksud asal penulis dan bagi memudahkan para penuntut ilmu mengikuti pengajian dan membuat rujukan.

Ketahui LEBIH
jauhar tauhid
buku ilmu tajwid
Tajwid

Ilmu Tajwid Ringkas

Buku ini memulakan perbahasan ilmu Tajwid dengan menerangkan makhraj dan sifat-sifat setiap huruf Hijaiyyah. Kemudian diteruskan dengan perbahasan hukum-hukum tajwid seperti Nun Sukun dan Tanwin, Hukum Mad, Waqaf Ibtida’ dan hukum-hukum tajwid yang lain yang terdapat dalam al-Quran al-Karim.

Turut disertakan panduan ringkas tanda-tanda atau simbol-simbol yang terdapat dalam Resm Uthmani.

Setiap perbahasan dalam ilmu Tajwid disampaikan dengan bahasa yang ringkas dan mudah difahami.

Ketahui lEBIH
Bahasa Arab

Belajar Bahasa Arab Mudah

Menggunakan matan al-Ajurrumiyyah sebagai topik pelajaran yang utama.

Matan ini ialah antara teks yang ringkas dan mudah difahami oleh penuntut-penuntut ilmu yang baru ingin mengenal undang-undang dan hukum tatabahasa Arab.

Ia sesuai dijadikan rujukan asas kerana tidak mengelirukan pemahaman pembaca dengan penggunaan istilah yang berat dan sukar..

KEAHUI LEBIH
belajar bahasa arab mudah
Subtitle

Company news

Call to action

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in imperdiet purus, sit amet eleifend nulla. Aenean ultrices justo nec ante pellentesque volutpat.

Start now